Darowizna od rodziny a podatek

Darowizną nazywamy nieodpłatne przekazanie części majątku na rzecz drugiej osoby. Przekazując darowiznę pojawia się obowiązek zapłacenia podatku od darowizny, której wysokość przekracza kwotę wolną od podatku. Zazwyczaj wysokość podatku nie jest niska, ponieważ wynosi od 3% do 20% otrzymanej darowizny. Czy darowizna od najbliższej rodziny także wymaga zapłacenia podatku?

Grupy podatkowe dotyczące spadków i darowizn

Grupa I: do tej grupy należą: małżonkowie, dzieci, wnuki i prawnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, małżonkowie dzieci, rodzeństwo, rodzice małżonka, macocha i ojczym. Dla wymienionych osób kwota wola od podatku to 9637 zł.

Grupa II: do niej należy dalsza rodzina, nie wymieniona w składzie grupy I. Są to między innymi osoby poślubione przez nasze rodzeństwo, małżonkowie pasierbów, rodzeństwo matki i ojca, dzieci rodzeństwa, wnuki i prawnuki rodzeństwa i innych zstępnych. Dla tej grupy kwota wolna od podatku to 7276 zł;

Grupa III : obejmuje natomiast wszystkich innych nabywców, tutaj kwota wolna to 4902 zł.

Darowizn, które są niższe niż podane kwoty obowiązujące w określonej grupie, nie musimy zgłaszać do urzędu skarbowego.

Grupa zerowa

Wśród podatników z pierwszej  grupy wyróżniamy grupę 0, do której należą:

– mąż, żona

– dzieci, wnuki i prawnuki,

– rodzice i dziadkowie

– brat i siostra

– ojczym i macocha

Grupa zero – czyli inaczej lista osób, które nie muszą płacić podatku od darowizny. Nawet jeśli całość darowizny przekroczyła 9637 zł, podane powyżej osoby unikną zapłaty podatku. Warunkiem jest zgłoszenie do odpowiedniego terytorialnie Urzędu Skarbowego nabycia darowizny i odpowiednie udokumentowanie tego faktu. Wówczas urząd wystawia adnotację /zwolnionyod podaku/. Koniecznie należy pamiętać o zgłoszeniu darowizny, inaczej zostaniemy obciążeni podatkiem i innymi sankcjami finansowymi, za niedopilnowanie prawnego obowiązku. Jeśli darowizna nie przekracza 9637 zł nie masz obowiązku zgłaszania jej do Urzędu Skarbowego.

Niezgłoszenie nabycia majątku

Jeśli należysz do grupy zero i nie zgłosisz nabycia darowizny, której wartość przekroczy 9637 zł, będziesz podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Obowiązek zgłoszenia jest wyłączony jeżeli umowa darowizny została sporządzona przez notariusza.

Darowizna w najbliższej rodzinie

Darowiznę w najbliższej rodzinie zgłasza się do urzędu skarbowego na druku SD-Z2. Czas, który urząd skarbowy daje na zgłoszenie, to 6 miesięcy od daty otrzymania majątku. Natomiast jeśli darowizna jest opodatkowana, wówczas na zapłatę mamy miesiąc.

Darowizna z grupy zero nie jest obłożona żadnymi obciążeniami. Nie ma limitu kwotowego takiej darowizny oraz limitu dotyczącego liczby przekazanych darowizn. Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą i otrzymaliśmy darowiznę, którą chcemy wykorzystać do prowadzenia biznesu, konieczne jest sporządzenie przez przedsiębiorcę odpowiedniego dokumentu, który włączy przedmiot darowizny do odpowiedniej ewidencji.

W przypadku wątpliwości związanych z obowiązującymi zasadami prawnymi poradź się prawnika lub notariusza, którzy udzielą odpowiedzi na pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *