Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Obecnie, kiedy coraz więcej osób obawia się o swoją przyszłą emeryturę, coraz większą popularnością cieszą się dodatkowe formy oszczędzania na przysłowiową „starość” w ramach dobrowolnego, III filaru. Jedną z takich form jest IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Została ona wprowadzona na początku 2012 roku przez rząd, aby zachęcić przyszłych emerytów do oszczędzania po tym, jak w 2010 roku składkę przekazywaną do Otwartego funduszu Emerytalnego (OFE) zmniejszono z 7,3 do 2,3% wynagrodzenia.

W początkowej formie IKZE nie było zbyt zachęcające. Sytuacja zmieniła się to po tym, jak w grudniu 2013 roku nastąpiła nowelizacja ustawy (o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych) i obecnie IKZE jest jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów oszczędzania, a zainteresowanie tą formą oszczędzania systematycznie wzrasta. Podczas gdy pod koniec czerwca 2016 w IKZE oszczędzało 613,9 tysięcy osób, to już rok później tych osób było o 8,2% więcej, czyli 664,1 tysięcy. Kapitał zgromadzony w ramach IKZE był równy 1,3 mld zł, co było zwiększeniem aż o 73,8% w stosunku do roku poprzedniego. Ilość nowych IKZE wzrosła o 3,1 tysięcy w 2017 w stosunku do roku wcześniejszego.

Umowę o założenie konta IKZE można podpisać z instytucją oferującą tego typu formy oszczędzania, np. funduszem inwestycyjnym, bankiem, biurem maklerskim lub funduszem emerytalnym.

Zalety IKZE

Co sprawia, że IKZE jest tak korzystne dla oszczędzających? Po pierwsze, jest możliwość odliczenia środków, które zostały zainwestowane, od podstawy opodatkowania, uzyskując zwrot podatku nawet do 1706 zł (maksymalna kwota w 2018 roku). Po drugie zyski wypracowane na IKZE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych, tzw. „podatkiem Belki”. Jak podają dane historyczne IKZE, zyski osiągnięte w niektórych instytucjach dochodzą nawet do 30%.

Jeżeli oszczędzanie będzie trwało przez kolejnych 5 lat, a wpłacone środki zostaną wycofane po 65 roku życia, zostanie do zapłaty tylko 10% podatek. Oszczędzanie w ramach IKZE rozpocząć można już w wieku 16 lat, ale pod warunkiem, że niepełnoletni jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a uiszczone wpłaty nie przekraczają dochodów osiągniętych w danym roku.

Dodatkowo, w przypadku Twojej ewentualnej śmierci, zgromadzone środki zostaną przekazane wskazanym przez Ciebie osobom i nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn.

Wady IKZE

 

Do wad tego rozwiązania zaliczyć można to, że wpłaty na IKZE są ograniczone. W ciągu roku suma wpłat nie może przekroczyć 1,2 wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Limit ten w 2018 roku jest równy 5331,60 zł. Można posiadać tylko jedno konto tego rodzaju. Rzecz jasna, jak każda inwestycja, tak i IKZE jest obarczona ryzykiem polegającym na tym, że zysk może wynieść mniej, niż zakładano, zysku można nie osiągnąć w ogóle, co skutkuje tym, że zostanie zwrócona oszczędzającemu suma wpłaconych środków.

Warto jednak wspomnieć, że można dostosować ryzyko do preferencji danego inwestora, inwestując w ramach IKZE w mniej lub bardziej ryzykowne instrumenty finansowe, poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

 

Piotr Batóg

3 odpowiedzi do “Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego”

  1. AKTUALIZACJA 2021 ROK

    Maksymalny limit wpłat na IKZE samozatrudnionych jest podwyższony – wynosi 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. W 2021 r. to 9466,20 zł. Pozostali posiadacze kont IKZE mogą wpłacić maksymalnie 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. W 2021 r. to 6310,80 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *