Jak nie odziedziczyć długów w spadku

Jak nie odziedziczyć długów w spadku

Spadek często kojarzy się nam z dużym przypływem gotówki czy odziedziczeniem nieruchomości. Co jednak zrobić, gdy spadek po bliskich wiąże się z długami? Jak nie odziedziczyć długów w spadku i uchronić siebie i rodzinę przed zadłużeniem?

Warto przejrzeć szafki

Aby mieć ogólny pogląd na wysokość długów po zmarłym, warto sprawdzić dokumenty, pisma zmarłego oraz zajrzeć do skrzynki pocztowej. Jeśli znajdziemy korespondencję od firmy windykacyjnej, umowy zawarcia kredytu hipotecznego czy wezwania do zapłaty, warto skontaktować się bezpośrednio z bankiem, spółdzielnią mieszkaniową czy dostawcą energii elektrycznej. W podane miejsca należy wybrać się z aktem zgonu. W ten sposób będziemy w stanie ustalić, czy opłaty wpływały w terminie lub z jaką kwotą zadłużenia mamy do czynienia.

Wpisy w księdze wieczystej

Kolejnym źródłem informacji o zobowiązaniach zmarłego jest księga wieczysta. Księgi wieczyste można przejrzeć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wystarczy posiadać numer księgi wieczystej. Znajdziemy tam wpisy roszczeń czy hipotek. Warto też zwrócić uwagę na wzmianki. Oznacza to, że do sądu wpłynął wniosek – na przykład z banku, od komornika czy z ZUSU, który nie został jeszcze rozpatrzony. Należy pamiętać, że wnioski o dokonanie wpisu do księgi wieczystej mają moc wsteczną i są ważne od chwili złożenia wniosku.

Zamówienie spisu inwentarza

Czasami warto wydać konkretną kwotę, aby dowiedzieć się, czy na majątku widnieją długi. Można zamówić spis inwentarza, który na zlecenie sądu wykonuje komornik. Za dokonanie inwentarza pobiera się opłatę stanowiącą 10 procent przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę. Do opłaty należy doliczyć podatek VAT. Dodatkowo trzeba wnieść opłatę za sam wniosek o dokonanie spisu inwentarza. Jeśli w spadku została odziedziczona nieruchomość, będzie konieczne powołanie biegłego sądowego i koszt całej operacji może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych.

W przypadku, gdy nie dysponujemy taką gotówką, możemy samodzielnie sporządzić spis inwentarza na formularzu, który udostępniany jest w sądzie. Bez problemu można ściągnąć go też ze strony internetowej. Jeśli chcemy zatwierdzić sporządzony dokument u notariusza, należy liczyć się z dodatkową opłatą notarialną.

Jak pozbyć się zadłużonego spadku?

Jeśli analiza dokumentów, księgi wieczystej czy sporządzony inwentarz jasno wykazują, że spadek wiąże się z dużymi długami, możemy odmówić jego przyjęcia. W przypadku, gdy decydujemy się na całościowe przejęcie spadku lub jego odrzucenie, należy złożyć oświadczenie w sądzie lub u notariusza w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o spadku. Po odrzucenia spadku, przechodzi on na dzieci i wnuki. W przypadku, gdy nie są oni pełnoletni, oświadczenie zrzekające się spadku składa rodzic, po uprzednim uzyskaniu zgody od sądu rodzinnego.

Istnieje kilka sposobów, aby sprawdzić zadłużenie spadku i zabezpieczyć siebie i rodzinę przed spłacaniem zaciągniętych kredytów, pożyczek czy rachunków za prąd. Dzięki nowelizacjom ustaw, prawo spadkowe chroni spadkobierców przed nieświadomym dziedziczeniem długów i daje możliwość przyjęcia lub odrzucenia spadku, po uprzednim zapoznaniu się z sytuacją materialną zmarłego.

 

2 odpowiedzi do “Jak nie odziedziczyć długów w spadku”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *