KRD Krajowy Rejestr Długów co to takiego

KRD Krajowy Rejestr Długów 

Kiedy zaciągamy kredyt lub pożyczkę deklarujemy tym samym gotowość spłaty określonych części zobowiązania w przyjętym terminie. Nie spełnienie przez nas tej powinności powoduje negatywne konsekwencje. Zaczyna się od wysyłanych upomnień i wezwań do zapłaty. Później nasze konto zostaje obciążone dodatkowymi kosztami w postaci odsetek lub prowizji. W dłuższej perspektywie niewywiązywania się z obowiązku spłaty powstałego długu możemy trafić na czarną listę.

Czym jest czarna lista dłużników?

Czarna lista dłużników to potoczne określenie rejestru dłużników. Polski system finansowy uwzględnia trzy takie bazy danych. Zostały one stworzone w celu gromadzenia informacji o osobach, które mają lub miały na swoim koncie przewinienie w formie niespłacenia długu w określonym terminie. Rejestry gromadzą dane zarówno w stosunku do osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) zajmuje się wymianą i przetwarzaniem informacji na temat dłużników, którzy stanowią grupę konsumencką.

 

Bankowe bazy danych

Warto zaznaczyć, że rejestr ten jako jedyny udostępnia informacje pochodzące z bankowych baz danych. Najbardziej znanym rejestrem przechowującym dane o dłużnikach jest Krajowy Rejestr Długów. Zawarte w nim adnotacje dotyczą, zarówno osób fizycznych i prawnych. Największa doza informacji odnosi się do zobowiązań kredytowych, z tego względu umieszczenie nazwiska osoby w tym rejestrze, powoduje negatywne skutki w stosunku do jej zdolności kredytowej. Kolejna instytucja to Biuro Informacji Gospodarczej (BIG InfoMonitor). Zawarte tam informacje, w głównej mierze odnoszą się do dłużników; dodatkowo jest to pierwsze biuro, które dokonuje corocznej samodzielnej aktualizacji baz danych.

Kto trafia na czarną listę

Zostajemy wpisani do rejestru, jeżeli od przyjętego terminu do zapłaty upłynie 60 dni. Każdorazowe wpisanie na czarną listę, powinno zostać poparte uprzednim wezwaniem dłużnika do zapłaty, na 30 dni przed planowanym wpisaniem go do rejestru. Zadłużony ma 14 dni na ostateczne wywiązanie się z zobowiązania. Po upływie tego terminu, władze biura mają pełne prawo do zapisania delikwenta na czarną listę. Inaczej sprawa wygląda, w przypadku sporządzenia tytułu wykonawczego, bowiem wskazane wyżej terminy nie mają zastosowania do zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym. Wpisowi podlegają obie grupy podmiotów. Progiem zadłużenia dla konsumentów jest wartość 200 zł, w stosunku do przedsiębiorców minimalna kwota zaległości powinna wynosić 500 zł.

Jestem z czarnej listy…

Trafienie na czarną listę dłużników powoduje zmianę zajmowanej pozycji społecznej. Umieszczenie naszego nazwiska w rejestrze dłużników, przekreśla jakiekolwiek szanse na otrzymanie kredytu, zanim jeszcze zaczęliśmy się o niego starać. To samo tyczy się umowy leasingu czy dokonania zakupu telefonu komórkowego w abonamencie. Sposobem na wykreślenie naszej godności z czarnej listy jest całkowita spłata zaciągniętych zobowiązań, jeżeli natomiast nie uiścimy wymaganych należności, nasze dane mogą być przetwarzane nawet przez okres 10- ciu lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *