Obligacje skarbowe czy warto je kupować?

Obligacje skarbowe

Alternatywami dla lokat bankowych oraz depozytów są obligacje skarbowe. Osoby oszczędzające nie często biorą jednak pod uwagę tę opcję. Być może wynika to z niewiedzy i zwyczajnej nieznajomości tego produktu, być może z faktu, że pośredniczy w sprzedaży tylko jeden bank, którym jest PKO, a lokaty oferują wszystkie banki. Lub zgoła inne powody 🙂  

Obligacje skarbowe – czym są?

Dłużne papiery wartościowe, które są emitowane przez Państwo nazywamy obligacjami. Osoba kupująca obligacje pożycza pieniądze Państwu na określony czas i za określone odsetki, a Skarb Państwa zobowiązuje się je wykupić po upłynięciu terminu. Obligacje można kupić na różne okresy, wyróżniamy m.in. obligacje krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe.  Państwo daje gwarancję wykupu oraz wypłacenia odsetek, dlatego wiele ludzi określa obligacje jako najlepszą formę oszczędzania. Sprzedawane mogą być na targach dla inwestorów (kupują głównie banki), a indywidualne osoby mają możliwość zakupu przez biura maklerskie na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz przez Bank PKO, jako agenta pośredniczącego. Wówczas nazywamy je oszczędnościowymi, dostępnymi w opcji trzymiesięcznej; z drugiej strony 2-, 3-, 4-, lub 10-letniej. Ważną zaletą jest elastyczność, czyli możliwość sprzedaży papierów wartościowych wcześniej niż w przewidywanym terminie bez utracenia odsetek. Także jest możliwość tańszego przedłużenia oszczędzania (normalna cena to 100 zł), niepłacenia odsetek od dziesięcioletnich obligacji (od zysków kapitałowych) lub też handlowania na giełdzie papierami 3- letnimi.

Jakie obligacje wybrać?

Oprocentowanie obligacji jest na poziomie stałym, zmiennym oraz opartym o inflację. Obligacje o stałym oprocentowaniu to obligacje dwuletnie oraz obligacje trzymiesięczne. Są przeznaczone dla osób, które myślą o oszczędzaniu krótkoterminowym i chcą z góry posiadać wiedzę ile wyniosą odsetki od pożyczonych pieniędzy. Obligacje trzyletnie, których odsetki wypłacane będą co pół roku, różnią się od wcześniejszych tym, że mają oprocentowanie zmienne oraz sprzedaż ich następuje co trzy miesiące. Należy mieć na uwadze, że obligacje te posiadają charakter rynkowy, czyli można je sprzedawać na rynku wtórnym (GPW) i zbywać przed terminem. Natomiast obligacje cztero- oraz dziesięcioletnie posiadają oprocentowanie zmienne, zależne od inflacji w danym roku. Kapitalizacja odsetek następuje po każdym rocznym okresie, a także można je nabyć w ramach IKE. Są zwolnione w takim wypadku z płacenia podatku od zysków kapitałowych (gdy spełniają warunki co do wypłat w świetle IKE). Szczególnie korzystne obligacje dziesięcioletnie są dla osób myślących o oszczędzaniu na dodatkową emeryturę, w tym dla mnie 🙂 . Dodatkowo należy pamiętać, że obligacje krótkoterminowe: trzymiesięczne oraz dwuletnie, sprzedawane przed upływem założonego terminu, powodują zmniejszenie odsetek o złotówkę od każdej obligacji.

Obligacje i ich wykup

Po upływie czasu oszczędzania Skarb Państwa wykupuje od nabywcy papiery wartościowe i wypłaca odsetki. Kwota za obligacje i odsetki zostaje przelana na konto lub wypłacana w oddziałach banku PKO. Właściciel pieniędzy może także wydać polecenie ponownego zainwestowania środków w  nowe papiery wartościowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *