Odzyskanie zaległych alimentów – rola Funduszu Alimentacyjnego i gminy

Rozwód małżonków posiadających dzieci wiąże się najczęściej z nałożeniem obowiązku alimentacyjnego na jedno z nich. Niestety, okazuje się, że spora część osób posiadających tego rodzaju zobowiązania, nie wywiązuje się z nich. Dlaczego? Powody są różne. Od najzwyklejszej niedojrzałości emocjonalnej po problemy finansowe i brak zgody na właśnie taki rozwój sytuacji. Odzyskanie zaległych alimentów jest jednak możliwe i co więcej, istnieje na to kilka sposobów. Jakich? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Fundusz Alimentacyjny

Oczywiście jednym z pierwszych sposobów, jakich powinniśmy użyć w pierwszej kolejności, jest rozmowa z drugim rodzicem i próba osiągnięcia kompromisu. W niektórych przypadkach to zadziała, jednak może się okazać, że w większości sytuacji porozumienia nie uda się osiągnąć. W takim przypadku warto wystąpić o przyznanie świadczenia do Funduszu Alimentacyjnego. Aby takowe świadczenie otrzymać, musimy spełnić kilka warunków:

  • dochód rodziny w przeliczeniu na jednego jej członka nie może przekraczać 725 zł,
  • musi zostać wykazana bezskuteczność prowadzonej egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Czym zatem jest bezskuteczna egzekucja? Za takową uznaje się egzekucję, w wyniku której w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie udało się wyegzekwować pełnej należności z tytułu bieżących i zaległych alimentów. Do kategorii tej możemy również zaliczyć sytuację, kiedy osoba, która powinna wpłacać alimenty, przebywa za granicą a jej miejsce zamieszkania nie jest dokładnie określone.

Kiedy już uda nam się uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, jego wysokość będzie odpowiadała wysokości przyznanych nam alimentów. Warto jednak pamiętać, że nie może to być więcej niż 500 zł miesięcznie. Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do niego do ukończenia przez nią 18. roku życia lub do ukończenia 26. roku życia, jeśli ta osoba kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej.

Czy możliwa jest pomoc gminy?

Działania gminy w tym przypadku związane są z faktem, iż świadczenia Funduszu Alimentacyjnego mają charakter zwrotny. Oznacza to, że gmina prowadzi działania, których celem jest wyegzekwowanie należnych pieniędzy od dłużnika alimentacyjnego. Może on zostać uznany za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych i jeśli nie podda się wywiadowi alimentacyjnemu, gmina może np. zatrzymać mu prawo jazdy. Istotne jest również to, iż gmina może wyegzekwować należność nawet po zakończeniu okresu pobierania przez dziecko świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Czy sprawa karna wchodzi w grę?

Rodzić, który uchyla się od obowiązku alimentacyjnego może być ścigany za przestępstwo niealimentacji, które jest zawarte w Kodeksie Karnym. Dotyczy to szczególnie tych rodziców, którzy uporczywie odmawiają płacenia należności co z kolei uniemożliwia zaspokojenie potrzeb osoby pobierającej zobowiązanie. Praktycznie oznacza to, że ścigani są rodzice, którzy mimo zdolności do uiszczania opłaty, nie robią tego przez dłuższy czas. Przestępstwo tego rodzaju jest karane grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawianiem wolności do 2 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *