PIT 38 , wszystko co należy wiedzieć

Pit 38, wszystko co należy wiedzieć

PIT 38 jest drukiem deklaracji podatkowej, przeznaczonym dla osób, które uzyskują  przychody kapitałowe. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wypełnienia zeznania podatkowego PIT 38 zobligowani są podatnicy, którzy prywatnie (poza prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej) zajmują się obrotem papierami wartościowymi bądź zbywają udziały w spółkach. Deklarację PIT 38 powinni zatem złożyć wszyscy, którzy w ubiegłym roku podatkowym osiągnęli przychody z tytułu:

  • objęcia udziałów w spółkach, posiadających osobowość prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian, za wkład niepieniężny, w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  • odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

 

Podstawa wypełnienia PIT 38

 

W celu wypełnienia deklaracji podatkowej PIT 38, należy zebrać wszelkie niezbędne dane, dotyczące przychodów kapitałowych, uzyskanych w ubiegłym roku podatkowym. Bardzo często informacje te dostarczane są przez biuro maklerskie, poprzez PIT- 8C. W zeznaniu tym, biuro maklerskie przedstawia informacje o uzyskanych przez podatnika przychodach oraz ponoszonych kosztach w ostatnim roku podatkowym.

 

Terminy złożenia deklaracji PIT 38

 

W 2019 roku formularz podatkowy PIT 38 należy złożyć do 30 kwietnia 2019 roku. Osoby, które podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (nie są zameldowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), jeżeli uzyskały dochody ze źródeł położonych na terenie Polski, a zamierzają wyjechać poza granice kraju przed 30 kwietnia, zobligowane są do rozliczenia się z fiskusem przed opuszczeniem Rzeczpospolitej Polskiej. Deklarację podatkową można złożyć zarówno w tradycyjnej formie, jak i drogą elektroniczną.

 

Rozliczanie PIT 38 przez małżonków

 

W przypadku PIT 38, nie przysługuje prawo do korzystania z ulg i odliczeń podatkowych. Małżonkowie zobligowani są do rozliczania deklaracji PIT 38 oddzielnie. W przypadku przychodów, rozliczanych w PIT 38, nie ma zatem możliwości rozliczania się wspólnie z mężem lub żoną.Niedozwolone jest również zastosowanie preferencyjnej formy rozliczenia, dla osób samotnie wychowujących dziecko. Samo objęcie udziałów w spółkach, posiadających osobowość prawną nie stwarza przesłanek do wypełniania i złożenia PIT 38, a dopiero zbycie tychże udziałów.

 

Rozliczanie PIT 38 drogą elektroniczną

 

Droga elektroniczna jest najprostszą i najszybszą metodą wypełniania deklaracji podatkowej. Formularz PIT 38 można złożyć online na dwa sposoby. Pierwszy z nich związany jest z wypełnieniem deklaracji, dzięki wykorzystaniu programu PIT 38 interaktywny i przesłaniem jej drogą elektroniczną do urzędu skarbowego. W drugim przypadku można natomiast skorzystać ze wstępnie wypełnionego zeznania PIT 38 (PFR PIT 38), które przygotowywane jest przez administrację skarbową.

Piotr Batóg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *