Pozew o rozwód – co powinien zawierać?

Pozew o rozwód – co powinien zawierać?

Pozew o rozwód zgodnie z prawem jest dokumentem, który inicjuje przewód sądowy w obszarze postępowania rozwodowego. W życiu wielu małżeństw dochodzi do konfliktów i różnicy charakterów co sprawia, iż dwoje ludzi decyduje się rozwiązać swoje małżeństwo. Dla każdego z małżonków jest to trudna i psychicznie obciążająca sprawa, dlatego w przypadku prawidłowo przygotowanego pozwu rozwodowego, sam proces powinien przebiegać sprawnie i bezproblemowo.

Jakie informacje powinien zawierać pozew o rozwód?

 

Pozew o rozwód jest przygotowany przez powoda. Jest to jeden z małżonków, który decyduje się wnieść pozew o rozwód. Druga osoba nazywana jest pozwanym. Każdy pozew rozwodowy musi zawierać tych dwóch uczestników. Sam pozew musi zostać złożony pisemnie w najbliższym miejscu zamieszkania sądzie okręgowym. Jeżeli tylko jeden z małżonków dalej przebywa w tym miejscu zamieszkania, to właśnie do tego sądu okręgowego powinien trafić pozew o rozwód. Jeżeli jednak sytuacja sprawiła, iż małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania, wtedy pozew powinniśmy przedstawić w sądzie okręgowym przynależącym do miejsca zamieszkania pozwanego.

 

Sam wniosek musi w jasny sposób stwierdzać, kto jest powodem a kto pozwanym konkretnej sprawy rozwodowej. Pozew powinien zawierać podstawowe dane osobowe dwojga osób, z uwzględnieniem pesel, daty urodzenia, a także miejsca zamieszkania. Najważniejsza część pozwu rozwodowego to sprecyzowanie żądań oraz uzasadnienia pozwu rozwodowego. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, czy rozwód ma mieć miejsce bez orzekania o winie, czy orzeczony z winy jednego z małżonków. Ma to duże znaczenie, szczególnie w przypadku wychowywania dzieci, gdyż ta decyzja może być podstawą do zasądzenia konkretnej kwoty alimentów. Uzasadnieniem pozwu rozwodowego jest opis, dlaczego chcemy uprawomocnić rozkład małżeństwa oraz określenie, w jakich warunkach ów rozkład nastąpił. Dla dobra sprawy niezbędne może też okazać się załączenie dokumentów potwierdzających rozkład małżeństwa. Przykładem mogą być zeznania osób bliskich, które potwierdzą zły stan związku małżeńskiego i niemoc w naprawieniu danej relacji.

Jakie dokumenty powinniśmy załączyć do pozwu o rozwód?

Wraz z pozwem o rozwód, powód jest zobowiązane do dodatkowego załączenia innych dokumentów, które będą stanowiły komplet pozwu rozwodowego. Niezbędne jest złożenie aktu małżeństwa, zaświadczenia o zarobkach małżonków, a także akt urodzenia dzieci. Dodatkowo niezbędne jest załączenie notarialnego odpisu pozwu. Warto nadmienić, iż złożenie pozwu rozwodowego kosztuje 600 złotych, a dowód tej wpłaty należy przedstawić wraz z pozwem o rozwód.

Jakie są rodzaje orzeczeń rozwodowych

Warto przypomnieć, że powód ma możliwość zawnioskowania w pozwie o dwa rodzaje rozwodów. Pierwszym z nich jest rozwód bez orzekania o winie. Jest to znacznie szybszy proces, który uniemożliwia ubiegania się o alimenty. Podczas tej rozprawy nie ma potrzeby wzywania świadków, a rozwód jest orzekany po jednej sprawie. Rozwód z orzeczeniem o winie jest bardziej skomplikowaną procedurą, w której sąd musi zdecydować, czy rozpad małżeństwa nie jest główną winą jednego z małżonków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *