Specjalny zasiłek opiekuńczy z powodu Covid-19

Pandemia coronavirusa SARS – CoV- 19 zmusiła rządy wielu państw do zastosowania, w dobrze rozumianym interesie mieszkańców wiele restrykcyjnych rozporządzeń. Najpopularniejsza fraza, powtarzana w wielu językach świata brzmi “zostań w domu!“. Oznacza to zakaz poruszania się w przestrzeni publicznej, unikanie skupisk, zalecenia, jeżeli jest  to możliwe pracy z domu z wykorzystaniem mediów elektronicznych, lecz również zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków.

Wielu rodziców, w sytuacji konieczności opieki nad dziećmi przez 24 godziny na dobę nie jest w stanie wykonywać jednocześnie wykonywać pracy zawodowej, tracąc przy tym dochody.

W tej sytuacji, na mocy ustawy specjalnej, zwanej tarczą antykryzysową rodzicom dzieci do lat 8, uczęszczających uprzednio do żłobka, przedszkola lub szkoły przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy.

Początkowo zasiłek miał przysługiwać na dwa tygodnie, lecz w miarę rozwoju epidemii okres zasiłkowy jest przedłużany.

Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek przysługuje matce lub ojcu, lub innym opiekunom prawnym, którzy opiekują się:

  • dzieckiem do lat 8
  • dzieckiem niepełnosprawnym do 16 roku życia (posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności)
  • dzieckiem do 18 roku życia, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • dzieckiem, która ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Uwaga: zasiłek przysługuje jednemu rodzicowi, lecz opiekunowie mogą podzielić się zasiłkiem (kilka dni ojciec, kilka matka). Każde z nich musi złożyć odrębny wniosek, dokładnie zaznaczając dni, w których będą sprawować opiekę nad dzieckiem.

Na jaki czas przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek przyznawany jest na 14 dni od dnia 12 marca  2020 roku. Kolejny okres zasiłkowy jest przedłużany przez rząd zgodnie z rozwojem epidemii oraz czasem zamknięcie placówek edukacyjnych.

Należy zwrócić uwagę na daty wnioskowanego okresu zasiłkowego. Jeżeli zostaną wpisane soboty i niedziele, to dni te zostaną wliczone do okresu zasiłkowego.

Jaka jest wysokość zasiłku opiekuńczego i kto go wypłaca?

Zasiłek opiekuńczy to 80% wynagrodzenia, które wylicza się ze średniej wysokości wynagrodzenia z ostatnich maksymalnie 12 miesięcy.

Zasiłek wypłaca pracodawca, który rozlicza się z ZUS. Osoby prowadzące własną działalność wniosek składają bezpośrednio do ZUS.

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy można wysłać pocztą elektroniczną do pracodawcy lub osoby samozatrudnione przez portal PUE ZUS.

Komu nie przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłku nie otrzymają opiekunowie, którzy do opieki nad dziećmi zatrudniali nianie lub zajmowali się dziećmi dziadkowie w sytuacji, kiedy niania przestała świadczyć usługi a dziadkowie z powodu koronawirus z przyczyn epidemicznych nie mogą jej sprawować.

Zasiłku nie otrzyma osoba będąca na urlopie wychowawczym ani pracownik, przebywający na tzw. postojowym (nie świadczy pracy mimo kontynuacji zatrudnienia, ma z tego tytułu wypłacane świadczenie postojowe).

Wzór oświadczenia, które należy wypełnić przy ubieganiu się o specjalne świadczenie opiekuńcze znajduje się na stronie ZUS.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *