Sposoby na optymalizację podatkową , 3 sposoby

Przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych przedsiębiorcy kierują się zwłaszcza maksymalizacją zysków, a zatem żeby były one atrakcyjne dla spółki zarówno z punktu widzenia finansowego, gospodarczego, pieniężnego, jak również podatkowego. W tym celu wielokrotnie podejmują działania mające na celu zmniejszenie należnych podatków do zapłaty. Taka optymalizacja podatkowa nie jest zakazana przez przepisy pod warunkiem, iż stosuje się legalne środki. Jakie są obszary optymalizacji podatkowej, więc w jaki sposób można zmniejszyć wysokość podatku VAT, PIT, i chociażby składek ZUS?

Sposoby na optymalizację podatkową

1. Dobór właściwej jurysdykcji

 

Różnorodne państwa stosują na własnym terytorium różnorodne przepisy podatkowe, oznaczające ich dane stawki, ulgi, odliczenia itp. Poszczególne z krajów, pragnąc przyciągnąć zagranicznych przedsiębiorców, proponują chociażby zerowe stawki podatku dochodowego, pod warunkiem, że dochód będzie osiągany poza ich terytorium (są to tzw. „raje podatkowe”). Rejestracja czy przeniesienie działalności gospodarczej do takiego „raju”, może zatem być uznana za optymalizacje podatkową, gdyż jest zupełnie legalna (pomimo, iż raje podatkowe poddawane są krytyce ze strony państw Unii Europejskiej oraz OECD, nazywających je jako „kraje stosujące złą konkurencję podatkową” – jest to jednakże właściwie wyraz ich obaw o utratę potencjalnych przychodów podatkowych, aniżeli dowód na nielegalność form wykorzystywanych przez „raje”).

 

2. Wykorzystywanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 

Przedsiębiorca, prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą (dokonujący transakcji międzynarodowych), może znaleźć się w sytuacji, w jakiej otrzymany przez niego dochód zostanie pomniejszony o tzw. „podatek u źródła”, opłacany w miejscu otrzymania rzeczonego dochodu, i potem zapłaci podatek dochodowy w miejscu własnej rezydencji podatkowej, więc kraju, w jakim zarejestrował własną działalność. W praktyce, znaczyłoby to nieodzowność dwukrotnego zapłacenia podatku od jednego dochodu. Zapobiegać temu mają właśnie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zmniejszające czy redukujące stawki należnych podatków. Kwoty, typy i sposoby redukcji wysokości należnych podatków określają dane umowy podpisywane między konkretnymi państwami.

 

3. Dobór właściwej struktury biznesowej

 

Inną metodą, może być prowadzenie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu właściwej struktury biznesowej (krajowej czy zagranicznej), zapewniającej efektywną optymalizację podatkową – tzw. „wehikułu podatkowego”. Jednakże tenże typ optymalizacji jest niezwykle złożony, jako ze należy dokonać trafnego wyboru nie tylko właściwej struktury (np. spółki komandytowej), lecz również właściwej lokalizacji (np. na Cyprze lub na Malcie).

Dzieje się tak dlatego, iż różne kraje wprowadzają własne przepisy dotyczące powoływania, działalności oraz stawek podatkowych dla danych typów firm lub fundacji. Planując stworzenie „wehikułu podatkowego”, dobrze jest skonsultować się z doświadczonym doradcą, jaki pomoże dobrać właściwą lokalizację oraz formę przedsiębiorstwa, pod kątem typu wykonywanej działalności oraz możliwych do uzyskania korzyści podatkowych.

Piotr Batóg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *