Trzynasta emerytura, ile pieniędzy wpłynie do kieszeni Polaków?

Trzynasta emerytura, ile pieniędzy wpłynie do kieszeni Polaków?

Trzynasta emerytura to specjalny dodatek dla seniorów. Po raz pierwszy dodatkowe świadczenia trafiły w ręce emerytów w maju zeszłego roku. Niedawno, w trakcie posiedzenia sejmu, uchwalono ustawę wprowadzającą dodatkowe świadczenie na stałe. Kiedy pieniądze trafią na konta emerytów w tym roku? Już niedługo 🙂

Kiedy wypłata trzynastej emerytury?

Trzynasta emerytura trafi w ręce polskich seniorów już niedługo. Według zapowiedzi zostanie ona dostarczona wraz z kwietniową wypłatą regularnych świadczeń. Kiedy dokładnie?

Pieniądze zostaną wypłacone według harmonogramu, w sześciu różnych terminach – 1, 6,10,15, 20, 25 dnia kwietnia. Trzynasta emerytura trafi do wszystkich emerytów i rencistów, nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.

Komu przysługuje trzynasta emerytura?

Trzynasta emerytura trafi z urzędu do wszystkich emerytów i rencistów pobierających swoje świadczenia w systemie powszechnym, a także rolników, pracowników służb mundurowych, osób pobierających emerytury pomostowe, zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, świadczenia kompensacyjne, uzupełniające, jak również do inwalidów wojennych i wojskowych.

Pieniądze na ten cel zostaną wyciągnięte z Funduszu Solidarnościowego, a także z budżetu państwa. Wedle statystyk, w 2020 roku trzynasta emerytura trafi w ręce ponad 9,8 miliona osób, w tym 285 tysięcy rencistów socjalnych i blisko 20 tysięcy osób pobierających rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

Koszty wprowadzenia trzynastej emerytury to około 12 mld złotych. W 2021 rząd planuje wprowadzić również czternastą emeryturę, a łączny koszt całej akcji ma przekroczyć 22 mld złotych.

Ile pieniędzy dostaną emeryci?

Rok temu każdemu emerytowi wypłacono kwotę 1100 złotych brutto. Po opodatkowaniu kwota “na rękę” wyniosła niecałe 900 złotych. W roku 2020 kwota wypłaty zostanie podniesiona i emerytom i rencistom zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 1200 złotych brutto.

W przypadku standardowej emerytury w kwocie 1200 złotych brutto, na konto emeryta trafia 1025 złotych. W przypadku dodatkowego, trzynastego świadczenia, będzie to nieco mniej, bo około 980 złotych. Dlaczego? Różnica w kwocie zależy od różnego sposobu opodatkowania. Kwoty normalnych emerytur pomniejszane są o składkę zdrowotną oraz podatek dochodowy uwzględniający kwotę zmniejszającą podatek. W przypadku trzynastej emerytury pobrany zostanie podatek dochodowy w wysokości około 111 złotych oraz składka zdrowotna w kwocie około 108 złotych. Inny mechanizm odliczenia opodatkowania wynika z tego, że trzynasta emerytura nie będzie wliczana do całkowitego dochodu.Trzynasta emerytura – idea wprowadzenia programu

Trzynasta emerytura została wprowadzona z myślą o najbiedniejszych emerytach, pobierających najniższe świadczenia. Kwota dodatkowej emerytury jest taka sama dla wszystkich pobierających świadczenia od państwa, toteż najbardziej skorzystają na niej właśnie ci, którzy otrzymują od państwa najniższe możliwe wynagrodzenie. Program został wprowadzony w ramach poprawiania warunków bytowych najuboższych emerytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *