Ulga podatkowa dla młodych do 26 roku – najważniejsze informacje

Ulga podatkowa dla młodych do 26 roku – najważniejsze informacje

Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do 26 roku życia weszło w życie od 1 sierpnia 2019 r. Jednak nie wszystkie przychody są objęte ulgą, a kwota wolna zależna jest od wysokości wynagrodzenia brutto. Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z przywilejów tzw. zerowego PIT-u? O tym w dzisiejszym wpisie 🙂 

Kategorie dochodów

Ustawa dotycząca ulg w PIT odnosi się do osób, które nie ukończyły 26. roku życia i które osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) lub z umów zlecenia zawartych z przedsiębiorstwem. Oznacza to, że osoby pracujące na podstawie innych umów np. umowy o dzieło, umowy o praktykę absolwencką. Ustanowiony przez ustawodawcę limit obowiązuje niezależnie od liczby zawartych przez podatnika umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody.

Limity przychodów

Co więcej, zwolnienie z podatku dochodowego obejmuje przychody nieprzekraczające rocznego limitu 85.528 zł (od 2020 roku). W 2019 roku obowiązuje niższy limit, 35.636,67 zł, ze względu na pięciomiesięczny okres obowiązywania ustawy. Nie ma znaczenia czy zarobki wynoszą nie więcej niż 7127 zł brutto miesięcznie, czy pracownik zmieścił się jedynie w rocznym limicie zarabiając nieregularnie. Nadwyżka przychodów ponad górny limit podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Warto zaznaczyć, że zwolnienie z PIT, nie oznacza zwolnienia ze składek ZUS – nie można więc liczyć na otrzymanie pensji brutto „do ręki”.

Niezbędne oświadczenie

Aby zacząć korzystać ze zwolnienia już od 2019 roku, konieczne jest złożenie u pracodawcy właściwego oświadczenia, że osiągane przychody z pracy w całości zostają objęte zwolnieniem z PIT. Dopiero na podstawie tego oświadczenia pracodawca ma prawo zastosować ulgę. Od 2020 r. nienaliczanie podatku w przypadku osób poniżej 26 roku życia będzie następowało automatycznie, z urzędu – bez potrzeby składania wniosku u pracodawcy. Jedynie pracownicy, którzy nie będą chcieli skorzystać ze zwolnienia, będą zobowiązani do złożenia odpowiedniego oświadczenia.

oszczedzajzarabiajzyskujdarmowynewsletterofinansach

Przykład

Jan Kowalski pracuje na umowę o pracę z pensją 3750 zł. Co miesiąc pracodawca odprowadza w jej imieniu 265 zł podatku. Jan skończy 26 lat w listopadzie. Za sierpień, wrzesień, październik i listopad otrzyma 2945 zł (2680 zł + zaliczka na podatek). W grudniu jego dochody wyniosą 2680 zł, ponieważ nie otrzyma już zwrotu zaliczki na podatek dochodowy 🙂

Kto nie skorzysta?

Kto jeszcze oprócz przekraczających roczną sumę przychodów powyżej progu 85.528 zł oraz młodych, zatrudnionych na umowę o dzieło i umowę o praktykę absolwencką nie skorzysta?

Z ulgi ” Bez PIT dla młodych” nie skorzystają ponadto:

  • osoby pobierające zasiłki chorobowe
  • osoby na urlopie macierzyńskim
  • osoby na świadczeniu rehabilitacyjnym
  • młodzi przedsiębiorcy, prowadzący swoją własną działalność 

Jaki jest cel zmian?

Dzięki wprowadzonym zmianom prawie 2 mln młodych osób otrzyma zwrot zaliczki na podatek dochodowy. Celem wprowadzonej zmiany w ustawie jest, w założeniu ustawodawcy, ułatwienie młodym ludziom wejścia na rynek pracy oraz zredukowanie ich działalności w szarej strefie i zachęcenie do powrotu na legalny rynek pracy. Ulga podatkowa dla osób poniżej 26 roku życia to z pewnością duży przywilej dla młodych osób. Warto jednak nie trwonić dodatkowych pieniędzy, lecz odkładać je na przyszłość lub inwestować.

Piotr Batóg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *