Ulgi podatkowe za 2019, co możemy odliczyć od podatku?

Ulgi podatkowe za 2019, co możemy odliczyć od podatku?

Za sprawą odliczeń od podatku i dochodu oraz ulg podatkowych można zapłacić niższy podatek dochodowy. Czym jednak w praktyce jest ulga podatkowa i kto może z niej skorzystać? Jakie ulgi obowiązują w tym roku?

Obowiązujące ulgi

Przede wszystkim odliczenie od dochodu jest lepsze niż odliczenie od podatku. W ten sposób można bowiem przejść do przedziału podatkowego o mniejszej stawce. Oto aktualna lista ulg podatkowych, które można odliczyć od dochodu:

 • ulga na internet – do 760 zł, ale nie w wysokości większej niż poniesione wydatki, obowiązuje tylko przez dwa lata następujące po sobie,
 • ulga na badania i rozwój – 100-150% kosztów poniesionych w związku z wydatkami do ulgi kwalifikowanymi,
 • składki ZUS – w wysokości składek zapłaconych lub pobranych w roku wcześniejszym,
 • IKZE – wartość równa podstawie opodatkowania do 5718 zł,
 • zwrot nienależnych świadczeń – kwota zwrotu razem z podatkiem,
 • ulga na lekarstwa -koszt leków minus 100 zł w skali miesiąca,
 • ulga rehabilitacyjna i na sprzęt rehabilitacyjny – w wysokości poniesionych wydatków,
 • odliczenie – strata podatkowe – do 50% dla strat z roku 2018 i wcześniejszych lat,
 • ulga na samochód – do 2280 zł,
 • krwiodawcy – do 6% dochodu podatnika,
 • ulga termomodernizacyjna – do 53 tys. zł,
 • darowizny na organizacje społeczne – do 6% dochodu podatnika,
 • darowizny na cele kościelne – do 6% dochodu podatnika,
 • darowizny na działalność kościelną charytatywną i opiekuńczą  – do 100% dochodu podatnika.

Konieczność udokumentowania

Oczywiście, aby skorzystać z danej ulgi, trzeba przedstawić odpowiednie dokumenty, które to potwierdzają np. faktury, dowody wpłat itd.

Poza tym od sierpnia 2019 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie ulgi dla młodych. Mają one zastosowanie do przychodów uzyskiwanych od dnia 1 sierpnia 2019 roku. To ulga, która dotyczy osób do 26. roku życia i obowiązuje w przypadku podatku dochodowego PIT. Skorzystać z niej mogą osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, a osiągają przychody z pracy czy z umów zlecenia.

Ponadto od tego roku podatnicy, którzy są właścicielami czy współwłaścicielami budynku jednorodzinnego mieszkalnego mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Polega ona na odliczeniu od dochodu wydatków związanych z termomodernizacją. Uwaga praktyczna: Z odliczenia nie można skorzystać dla budynków będących dopiero w budowie!

Za sprawą ulg podatkowych można zmniejszyć wysokość podatku PIT. W ramach ulg skorzystać można przy tym z dwóch rodzajów odliczeń.  Jest to odliczenie od dochodu i odliczenie od podatku zmniejszające wysokość kwoty podatku. W praktyce odliczenia od podatku, z których można skorzystać w tym roku to:

 • ulga na dzieci (ulga prorodzinna),
 • za pracę za granicą (ulga abolicyjna) – w zakresie kwoty podatku z zagranicy,
 • składki zdrowotne – w wysokości składek pobranych lub zapłaconych w roku 2019.

Oczywiście PIT w roku 2020 dotyczy dochodów za rok 2019. Prawodawca PIT 11 musi dostarczyć do dnia 28 lutego bieżącego roku. Zwrot podatku następuje w terminie 3 miesięcy.

2 odpowiedzi do “Ulgi podatkowe za 2019, co możemy odliczyć od podatku?”

 1. Uwaga ! Dla rozliczeń za rok 2019 zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – możesz to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *