Wezwanie do zapłaty, jak napisać?

Prowadzisz firmę i masz problem z terminowym wpływem należności od  klientów? Niektórzy kontrahenci zwlekają z zapłatą faktur za usługi i towary? Takie zdarzenia są nieodzownym elementem prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zapoznaj się z moimi poradami, które dotyczą skutecznej windykacji należności. Wskazówki są całkowicie darmowe i mam nadzieje, że pomogą Ci dokonać skutecznej windykacji.

W dzisiejszym artykule powiem Ci, jak sporządzić wezwanie do zapłaty, dla swojego nierzetelnego klienta. Jest ono pierwszym krokiem do odzyskania należnych Ci pieniędzy. Odpowiednio sporządzone wezwanie do zapłaty pozwoli uniknąć kosztów, które są związane z postępowaniem sądowym. Zwykle nikt nie chce ponosić dodatkowych kosztów i niepotrzebnie obciążać swojego budżetu.

Jak napisać prawidłowe wezwanie

Nie istnieje jeden wzór wezwania do zapłaty, można go modyfikować wedle potrzeb. Należy jednak pamiętać, że dokument musi zawierać określone punkty. Posługuj się językiem oficjalnym i stanowczym, jednocześnie zadbaj o to, aby czytający wiedział o co chodzi w piśmie i czego od niego wymagasz.
Oto elementy, które musi zawierać wezwanie

  •  Aktualny dzień, miesiąc i rok,
  • Miejscowość, w której sporządzono pismo,
  • Imię, nazwisko i i pozostałe dane wierzyciela,
  • Imię, nazwisko i pozostałe dane dłużnika,
  • Stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty,
  • Wysokość należności,
  • Ewentualne odsetki,
  • Termin spłaty,
  • Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty należności,
  • Własnoręczny podpis osoby, która wystawiła wezwanie do zapłaty.

Stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty

Jeżeli mówimy o stosunku prawnym, z którego wynika obowiązek zapłaty, mamy na myśli okoliczności, na których podstawie, powstało zobowiązanie. Takim stosunkiem może być zawarta umowa o dzieło, umowa zlecenie, faktura lub każdy inny dokument, który potwierdza wykonanie usługi. Termin, który wyznaczymy na spłatę długo jest dowolny i zależy o nas. W praktyce jest to zazwyczaj 7 lub 14 dni. Pamiętajmy, że czas na spłatę zaczyna biec od daty doręczenia wezwania.

Kiedy i ile razy wysłać wezwanie do zapłaty?

To kiedy wysłać wezwanie do zapłaty, nie jest wskazane w żadnych przepisach. W praktyce jest to indywidualna decyzja wierzyciela. Zazwyczaj nikt nie sporządza wezwania do zapłaty, z powodu kilku dni opóźnienia w przelewach. Pamiętaj jednak, że nie warto odwlekać tego w nieskończoność. Statystyki pokazują, że największą możliwość odzyskania należności mamy do czterech miesięcy od dnia, w którym ta należność powstała. Później ta możliwość drastycznie maleje.

Zwykle wysyła się trzy wezwania do zapłaty, gdzie ostatnie pismo jest wezwaniem przed sądowym. Informujemy w nim, że jeśli dłużnik nie spłaci w określonym terminie należności, sprawa trafi na drogę sądową. Koszty postępowania sądowego zwykle pokrywa dłużnik, gdyż to z jego winy powstała konieczność dochodzenia swoich praw sądownie.

Wierzyciel ma także możliwość zgłoszenia dłużnika do bazy danych BIG – Biur Informacji Gospodarczej. Zawrzyj taką informację w piśmie, być może skłoni to klientów, do zapłaty zaległych faktur.

Dla podkreślenia ważności dokumentu możesz użyć koloru czerwonego i powiększonej czcionki, to zwraca uwagę .

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *