Wynagrodzenie wypłacone zgodnie z formą zawartej umowy

Nikt z nas nie chodzi do pracy z nudów.  Wynagrodzenie pieniężne to główny czynnik, dla którego podejmujemy zatrudnienie. Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie w terminie. Pracownika chroni szereg zapisów, na których podstawie można wnioskować o należne pieniądze.

Ile czasu pracodawca ma na zapłatę?

To jaki termin obowiązuję pracodawcę w kontekście terminowej wypłaty wynagrodzenia, jest zależne od rodzaju umowy, na którą jesteśmy zatrudnieni. Poniżej przedstawiam obowiązujące terminy dla umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Umowa o pracę

Kodeks pracy jasno mówi, że pracodawca zatrudniający na podstawie umowy o pracę, jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie  w ciągu 10 pierwszych dni kolejnego miesiąca (zgodnie z art. 85 § 2 Kodeksu pracy). Umowa o pracę powinna zawierać dokładny termin wypłaty. Dokument taki,  sporządzony zgodnie z prawem może przewidywać wypłatę wynagrodzenia wcześniej niż 10 dnia danego miesiąca, nigdy jednak później. Każde odstępstwo od tego terminu oznacza opóźnienie w wypłacie pensji. Jeśli dzień wypłaty przypada w święto, przelew powinien być zrobiony w dzień poprzedzający (art. 85 § 3 Kodeksu pracy).

Umowa zlecenie

Zapisy regulujące umowę zlecenie znajdują się w kodeksie cywilnym. To tutaj należy szukać przepisów prawnych, które będą mówiły o prawidłowości wypłaty wynagrodzenia. Kodeks cywilny nie zakłada z góry terminu wynagrodzenia za wykonaną pracę. Możesz wynegocjować w umowie zleceniu następujące terminy dotyczące wynagrodzenia:

  • z góry (za dany okres lub zaplanowane zlecenie),
  •  z dołu (po wykonaniu określonego zlecenia, upływie określonego w umowie czasu),
  • częściowo z góry (otrzymujesz zaliczkę, np. na poczet materiałów służących do wykonania zlecenia, a po zakończeniu zlecenia – pozostałą część wypłaty).

Warto zadbać o to, aby w umowie były podane konkretne daty. Wówczas pracodawca nie będzie mógł wymigiwać się od zapłaty, przedłużając w nieskończoność jej termin.

Umowa o dzieło

Umowę o dzieło także regulują przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym.  Art. 642 § wskazuje, że wynagrodzenie powinno trafić do Ciebie w chwili dostarczenia dzieła, o ile umowa nie zawiera innych zapisów, na które przystały obie ze stron. Warto pamiętać, że zamawiający ma obowiązek odebrania dzieła. Zatrudniony na podstawie umowy o dzieło może ubiegać się o wynagrodzenie nawet sprzed dwóch lata, dopiero po tym czasie sprawa ulega przedawnieniu.

Co robić gdy pracodawca nie płaci?

Poznaj możliwości, z których możesz skorzystać, jeśli Twój pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia. Jeżeli sytuacja taka zdarzyła się pierwszy raz, a spóźnienie wynosi zaledwie kilka dni warto porozmawiać z pracodawcą i zapytać o powody takiej sytuacji. Grzecznie przypomnij o swoich prawach i poinformuj, że jeśli pieniądze do Ciebie nie trafią, skorzystasz z innych możliwości:

 

  • Oficjalne pismo ponaglające, w którym żądasz zapłaty zaległości.
  • Poinformuj pracodawcę, że jeśli nie wypłaci należnej Ci sumy zgłosisz sprawę do Inspekcji Pracy.
  • Przysługuje Ci prawo natychmiastowego odejścia z pracy, bez zachowania terminu wypowiedzenia. Przysługuje Ci możliwość ubiegania się o odszkodowanie, które będzie wynosiło tyle ile Twoja wypłata w okresie wypowiedzenia.
  • Jeżeli nastąpiło naruszenie praw pracowniczych (czym jest brak wypłaty wynagrodzenia) zawiadom Państwową Inspekcję Pracy. Możesz zrobić to  listownie, ustnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej albo strony internetowej. Po takim zgłoszeniu PIP dokona kontroli w Twoim miejscu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *